About Us

แต่เดิมปี พ.ศ.2541 โพธิ์ทองกลการได้เปิดกิจการเป็นตึกแถว 1 คูหา อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 26 ต่อมากิจการของเราได้เติบโตพัฒนา ขยายกิจการเพื่อรองรับงานที่มากขึ้นจึงได้ย้ายที่ตั้งโรงงานมาเปิดใหม่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 30 เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2543 และให้บริการในงานด้านต่างๆ มากมาย เช่น รับซ่อม สร้างแกนกระบอกไฮดรอลิค บูมยืด วงสวิง รถเครน รถขุดไฮดรอลิค งานเจียร งานชุบ งานกลึง งานเชื่อม งานเจาะ งานขัด คว้านกระบอก งาน cnc และอะไหล่หนักทุกชนิด